» «

Zrika - marketing i odnosi s javnošću

ZRIKA je specijalizirana tvrtka za integrirane marketinške komunikacije koja pruža usluge i savjetovanje s područja odnosa s javnošću i marketinškog komuniciranja. Posvećeni smo kreiranju imidža naših klijenata na tržištu, koji se gradi kroz pomno razrađenu strategiju, planove te dugotrajne i kvalitetne odnose s potrošačima i korisnicima. Zadovoljstvo klijenta nam je na prvom mjestu, stoga ćemo se potruditi da svakim zrikom stvorimo vašu, što vjerniju i bolju, sliku u javnosti.

Saznajte više